ร่วมงานกับเรา
Internet Technologies Group Co., Ltd. (ITG LTD) เป็นบริษัทผู้ให้บริการที่เติบโตอย่างรวดเร็ว คลอบคลุมการบริการทางด้านอินเทอร์เน็ต ให้ความช่วยเหลือบริษัทที่ต้องการความสามารถที่มากขึ้นในการเข้าถึงลูกค้า โดยบริษัทได้เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการสื่อสารแบบอิเลคโทรนิึก ITG LTD ช่วยลูกค้าในการนำเสนอสินค้าและบริการตามกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจทั่วโลก ตลอด 24 ชม.

Sales Position
Internet Technologies Group Co., Ltd. (ITG LTD) กำลังต้องการเพิ่มยอดขาย เรากำลังมองหาผู้รักงานขายและมีประสบการณมาร่วมงานกับเรา

 คุณสมบัติ:

- ต้องเป็นพลเมืองไทย / ชาติ
- ต้องสามารถสื่อสาร (อ่าน / เขียน / พูด) ในภาษาอังกฤษ
- ต้องมีทัศนคติที่ดีและเป็นระเบียบ
- ต้องมีประสบการณ์การขายก่อน
- ต้องมีประสบการณ์มีความรู้และการทำงานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
- มีค่าโทรศัพท์และเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- 15,000 baht + Commission

Applications to:
Internet Technologies Group, Inc.
hr@itgbkk.net