กระบวนการที่มีคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการประสบความสำเร็จในโครงการการพัฒนาเวป ไซต์ บ่อยครั้งที่โครงการใช้งบประมาณเกิน หรือ ใช้เวลามากกว่าที่กำหนดไว้ เนื่องจากนักพัฒนาเวปไซต์ไม่ยึดมั่นในเรื่องของคุณภาพในการพัฒนาโครงการนั้น ๆ กระบวนการที่ดีจะต้องสอดคล้องกับการคาดการณ์และผลลัพท์ที่จะได้ เวลาคุณประเมินผู้พัฒนาเวปไซต์ คุณควรจะทบทวน กระบวนการของเขา และเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการ ในหน้านี้ เราจะกล่าวถึง โครงการการพัฒนาเวปไซต์ขั้นพื้นฐาน และอะไรที่คุณสามารถคาดหวังได้จากนักพัฒนาของคุณ

ขั้นตอนก่อนการทำงาน
ในลำดับแรกสุด นักพัฒนาเวปไซต์ของคุณจะต้องเข้าใจธุรกิจของคุณ ในบางกรณีงานค่อนข้างง่ายแต่บางกรณีก็เป็นงานที่ท้าทาย. สำหรับ  ITG LTD เราใช้แบบสอบถามโครงการ ในการประเมินเบื้องต้น แบบสอบถามโครงการจะสามารถเข้าถึง องค์ประกอบพื้นฐานของคุณลักษณะของแบรนด์, วัตถุประสงค์ของธุรกิจ, เป้าหมายของผู้ใช้, คุณสมบัติและศักยภาพในการทำงาน หัวข้อที่ควรจะครอบคลุมรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนการเริ่มพัฒนาจริง เมื่อ ITG LTD ได้รับ แบบสอบถามโครงการกลับมา เราจะเริ่มทำการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้แน่ใจในข้อตกลงตามวัตถุประสงค์ และ งบประมาณ ก่อนการนำเสนออย่างเป็นทางการ

ขั้นตอนวางแผนการทำงาน
ITG LTD เชื่อว่า ทุกเวลาที่ใช้ไปในขั้นตอนการทำงาน, การเรียนรู้รูปแบบธุรกิจของคุณ และ ระบบภายใน มีความสำคัญในการประสบความสำเร็จในการสร้างเวปไซต์ของคุณ และเพื่อการทำงานอย่างใกล้ชิด คุณจะได้รับแผนการทำงานสำหรับโครงการการพัฒนาเวปไซต์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดแบรนด์ และ วัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณ
สิ่งแรกที่เราจะพิจารณาคือลักษณะเฉพาะของแบรนด์ และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ ถ้าหากคุณมีหลักทางการตลาดที่จะสามารถกลั่นกรองข้อมูลได้ดี ซึ่งจะสามาถใช้อ้างอิงได้ ในขั้นตอนของกระบวนการนี้ มันเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างเวปไซต์ที่ดีโดยรวมกับข้อมูลอื่นๆที่คุณมีอยู่

ขั้นตอนที่ 2: ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณากลุ่มผู้ใช้หลักของเว็บไซต์และใช้เวลาในการสรุปความสำคัญและลักษณะทั่วไป ข้อมูลนี้จะช่วยขยายมุมมองและเพิ่มความเข้าใจในเวปไซต์ และเริ่มต้นกำหนดโครงสร้างของข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3: ระบุคุณสมบัติ และ ฟังก์ชั่น
การจัดการคุณสมบัติของเอกสารและการใช้งานได้จริง และการเรียงลำดับความสำคัญของเอกสารนั้นๆ คือขั้นตอนสุดท้ายในการเตรียมการวางแผนการผลิต

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบทางด้านเทคนิค และกำหนดแนวทางในการพัฒนา
เราแนะนำให้จัดสร้างเวปไซต์ และเตรียมเทคโนโลยีที่ช่วยในการตรวจสอบ ทั้งกลยุทธ์ในการเขียนโปรแกรม และ ระยะเวลาในการพัฒนาที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบการใช้งานโดยผู้ใช้
ในขั้นตอนนี้คุณอาจต้องการทดสอบผู้ใช้คร่าว ๆ เพื่อสนับสนุนความคิดอื่น ๆ ที่นอกเหนือการค้นคว้าข้อมูล การตรวจสอบล่วงหน้าในขั้นต้นนี้ จะช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานในขั้นต่อไป

การส่งมอบขั้นตอนการทำงาน:
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเอกลักษณ์แบรนด์ของคุณ
โครงสร้างลักษณะและประเภทของผู้ใช้, เป้าหมายและวัตถุประสงค์
จัดลำดับรายการคุณลักษณะและฟังก์ชั่นในการทำงาน
เช็คภาพรวมของสภาพแวดล้อมทางเทคนิค และแนวทางการพัฒนา
การเชื่อมโยงของเนื้อหา
แผนโครงการและงบประมาณสำหรับส่วนอื่นๆของการพัฒนา


การออกแบบและวางแผน
ขั้นตอนที่ 1: สร้างแผนผังเวปไซต์ และรูปแบบการวางของข้อมูล
อันดับแรกเราจัดการ กลุ่มของเนื้อหาตามประเภทของผู้ใช้ และความต้องการ ผลลัพท์ทีได้คือแผนผังเวปไซต์ หรือ มุมมองรูปแบบโครงสร้างของข้อมูลที่จะช่วยให้คุณมองเห็นการเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ของคุณ จนถึงหน้าสุดท้าย ในแผนผังเวปไซต์ประกอบด้วย รูปแบบทิศทางของข้อมูล หรือ "เส้นทาง" ที่ผู้ใช้จะใช้ในการเข้าถึงเนื้อหา แผนผังเวปไซต์ยังสมารถระบุลักษณะเฉพาะของหน้าเวปไซต์ทั้งหมดเพื่อให้สามารถออกแบบการจำลองเวปไซต์ (ขั้นตอนที่ 3: สร้างแบบจำลองเวปไซต์)

ขั้นตอนที่ 2: การดำเนินการตามธุรกิจ
หลังจากได้ข้อตกลงของแผนผังเวปไซต์, เราจะสร้างกระบวนการ สำหรับฟังก์ชั่นการทำงานทั้งหมดของเวปไซต์ ยกตัวอย่างเช่น การเข้าสู่ระบบ, การสมัครสมาชิก, ระบบซื้อขายสินค้า, ฟอร์มรับข้อมูล หรือ ระบบการคำนวณออนไลน์ ทั้งหมดนี้สร้างขึ้นจากข้อมูลที่รวบรวมในขั้นตอนวางแผนการทำงาน เกี่ยวกับระบบภายในและเหตุผลทางธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 3: สร้างแบบจำลองเวปไซต์
ขั้นตอนสุดท้าย มาถึงการออกแบบเวปไซต์จริง ๆ เมื่อเวปไซต์มีแผนผังที่สมบูรณ์ เราจะมีข้อมูลในการสร้างเวปไซต์ให้ถูกทาง ใช้สีที่อาจจะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณ ประโยชน์จากการออกแบบที่ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ของคุณ และจัดวางเนื้อหาในลักษณะที่มีความรวดเร็วในการถ่ายโอนของข้อมูล ให้ง่ายและสะดวกต่อการปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจของคุณ
เราผลิตและออกแบบตัวอย่างเวปไซต์สองถึงสามแบบให้คุณเลือก ในแต่ละแบบจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และพิจารณาตามเป้าหมายของแบรนด์ ในตัวเลือกที่แตกต่างกัน เพื่อให้การออกแบบของเราสามารถบ่งบอกถึงคุณค่าและลักษณะเฉพาะของธุรกิจของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: สร้างตามแบบที่ดีไซน์
เมื่อเราได้ข้อตกลงกับรูปแบบของเวปไซต์ ที่เราได้เริ่มต้นออกแบบในหน้าต้นแบบ หน้าที่มีรายละเอียดมากจะทำก่อน และหน้าแรกจะเป็นลำดับสุดท้ายที่ได้รับการออกแบบ ทั้งหมดเหล่านี้จะทำให้เราสามารถรวบรวม และคลอบคลุมทุกแบบของเวปไซต์ และสิ้นสุดการทำงาน

การพัฒนา, ทดสอบและเริ่มต้นการทำงาน
เมื่อมีการออกแบบอย่างดี โปรแกรมเมอร์จะเริ่มทุ่มเทในส่วนขององค์ประกอบของเวปไซต์ และนักออกแบบจะผลิตการออกแบบซึ่งได้ออกแบบในแต่ละส่วน และรวมแต่ละหน้าเวปไซต์ให้เกี่ยวเนื่องเข้าด้วยกัน เพื่อให้เวปไซต์สมบูรณ์ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของโครงการ ซึ่งคุณจะแสดงถึงความคิดในการออกแบบที่คุณค้นคว้าตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มวางแผน การทำงาน

เมื่อเวปไซต์ต้นแบบเริ่มการทำงาน ผู้ใช้จะเริ่มใช้งาน และมันจะยิ่งเพิ่มมูลค่าเมื่อผู้ใช้ของคุณคลิกผ่านเวปไซต์ ต้นแบบ ง่ายและไม่แพงในการทดสอบ เพื่อให้คุณแน่ใจได้ว่าเวปไซต์จะตอบสนองความต้องการของพวกเขา นี่เป็นโอกาสสุดท้ายในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่าง ๆของข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของเวปไซต์ ก่อนที่เราจะเข้าสู่การทดสอบขั้นสุดท้าย และการรับประกันคุณภาพ

เวปไซต์ที่ผลิตโดยมืออาชีพ จะมีการทดสอบเบื้องต้นเสมอ และมีการรับประกันคุณภาพก่อนการเปิดเวปไซต์ สิ่งที่เราจะตรวจสอบนั้นประกอบไปด้วย การแสดงในบราวเซอร์ที่ต่างกัน, ตรวจสอบตัวอักษร, ตรวจสอบการเชื่อมโยงของลิงค์ต่าง ๆ, การทำงานที่แน่นอนของฟังก์ชั่นต่าง ๆ, ประเมินระยะเวลาในการาดาวน์โหลด และทดสอบให้แน่ใจว่าเวปไซต์สามารถรองรับกับปริมาณการเข้าชมได้

และในที่สุดก็ถึงเวลา เปิดเวปไซต์ใหม่ของคุณบนอินเทอร์เน็ต

หลังการเปิดเวปไซต์
ในส่วนของการบริการบำรุงรักษารายเดือน ITG LTD  เราบริการลูกค้าภายใน 24 ชม. ที่เวปไซต์ออนไลน์ มีรายงานติดตาม เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบ สถิติการใช้งาน คุณสามารถวัดประสิทธิภาพการใช้งานของเวปไซต์ของคุณ ผ่านข้อมูลสถิตินี้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของ ITG LTD ยังรับสายของคุณ 24 ชม.ต่อวัน 7 วัน ต่อสัปดาห์ เพื่อให้แน่ใจว่าเวปไซต์ของคุณมีการทำงานที่เหมาะสม
ในอันดับสุดท้าย เราตรวจสอบเวปไซต์ของลูกค้าเป็นประจำ เสนอและอัพเกรดตามการเกิดของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเชี่อมต่อของผู้ใช้ที่ดีกว่าเดิมด้วยความเร็วสูงและ นวัตกรรมทางการตลาด

ทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นของเราที่จะทำให้เวปไซต์ของคุณประสบความสำเร็จไม่เคยสิ้นสุด