เราออกแบบและพัฒนาเวปไซต์ ออกแบบและแก้ปัญหาเครือข่าย. ITG LTD มีความพร้อม เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งใน ด้านเทคนิค ที่หลากหลาย เพื่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง นอกจากการออกแบบและพัฒนาเวปไซต์แล้วเรายังให้บริการทางด้านพื้นที่บริการและทางเลือกเพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกด้วย

การบริการของเราคลอบคลุมและผสมผสานการออกแบบที่แหลากหลาย, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ , การพัฒนาธุรกิจและการบริหารโครงการ  เพื่อให้โครงการของคุณออนไลน์ได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

เรามีความชำนาญทางด้านการให้คำแนะนำลูกค้าจากความยุ่งยากของการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ความต้องการทางการตลาด ความต้องการทางฮาร์ดแวร์และการพัฒนาโปรแกรม

การออกแบบเวปไซต์
เวปไซต์ของคุณเปรียบเสมือนหน้าตาของคุณในโลกออนไลน์ ทุกมุมมองและความแตกต่างของเวปไซต์ สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าของคุณได้ ความแตกต่างในภาพลักษณ์ของธุรกิจคุณส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสำเร็จโดยรวมของคุณ

ITG LTD ใช้สองหลักการในการออกแบบเวปไซต์ ประการแรกที่เรานำถึงคือการการใช้งานได้จริง เรามีความชำนาญในด้านการปรับปรุงเวปไซต์ของคุณเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณ ประการที่สอง เรามุ่งมั่นที่จะผสมผสานความเรียบง่ายและความสง่าสวยงามไว้ด้วยกันมากกว่าการออกแบบอย่างฉาบฉวยหรือใช้งานได้เพียงชั่วคราว เรายึดติดกับพื้นฐานการออกแบบที่มีคุณภาพ ด้วยความพยายามและใช้หลักการจริง ทำให้เวปที่เราผลิตเป็นหนึ่งในเวปที่ดีที่สุด

เราขอเชิญให้คุณเช็คดูจาก การรับรองและฟีดแบคของลูกค้าของเราจากหน้าเวปไซต์

การพัฒนาเวปไซต์
จากการผสมผสานการออกแบบที่มีความชำนาญกับทักษะในการเขียนโปรแกรมและการจัดการเวปไซต์ เรานำเสนอทางเลือกทางอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย โปรแกรมประยุต์เพื่อการทำ E-Commerce และเครื่องมือออนไลน์อื่นๆ เนื่องด้วยเครื่องมือที่สำคัญในการการเข้าชมเวปไซต์ของลูกค้าคือข้อมูลของลูกค้านั่นเอง ฉะนั้นการหาวิธิแสดงข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญมากต่อความสำเร็จของเวปไซต์ ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลแบบเล็กหรือใหญ่แต่ ITG LTD สามารถสร้างขึ้นได้ และเรายังมีประวัติในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพและสามารถกลับเข้าระบบแบบเดิมได้อีกด้วย

เรามีประสบการณ์ในการพํฒนาระบบเครื่องมือ E-Commerce ในหลายๆด้าน รวมถึง ระบบการสั่งซื้อทันที ระบบแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า การปรับปรุงเครื่องมือในการทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อเจาะจงตัวสินค้าและกลุ่มลูกค้าคือสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ จากประสบการณ์การขายของ ITG LTD เราสามารถหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าเราจะบรรลุเป้าหมายในธุรกิจออนไลน์

Hosting ของเราคือ: Linux และ Windows.